IK HEB AL EEN ABONNEMENT

Indien u reeds een abonnement heeft op Primos Interactief kunt u hier door naar uw beveiligde pagina

IK WIL GRAAG MEER WETEN

heeft u nog geen abonnement maar wilt u graag meer weten? Ga dan naar onze demo-versie

Ga naar de demo-pagina...


Wat biedt Primos Interactief?

PRIMOS PROGNOSES

Ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningvoorraad tot 2050.
Naar verschillende kenmerken en met afgeleide variabelen.

REKENMODULE

U kunt zelf aan de knoppen draaien en uw eigen inzichten bepalen

AANVULLENDE MODELLEN

De ontwikkeling voor de Basisschoolleerlingen is standaard in het pakket opgenomen.
Ook andere modelen van ABF Research kunnen worden doorgerekend.